Advokátní kancelář JUDr. Gabriela Vendlová, Ph.D. a spol.

Poskytujeme právní poradenství obchodním společnostem i fyzickým osobám podnikatelům v oblasti ochrany práv k duševnímu vlastnictví a obchodního práva obecně.

Zaměřujeme se zejména na spory z porušování práv k duševnímu vlastnictví a na širokou obchodní smluvní agendu. Řešíme řadu problémů z oblasti práva inovací.

Našimi klienty jsou zejména ICT společnosti, potravinářské a farmaceutické firmy.